Nhiều sai sót trong sách thiếu nhi

Nhiều sai sót trong sách thiếu nhi

03:00 16/07/2013 0

Trong 3 cuốn sách dành cho lứa tuổi từ 4 - 5, gồm: “Bé tập viết và tập tô chữ” (gọi cuốn 1), “Bé tập tô tập viết” (cuốn 2) và “Bé vui học chữ” (cuốn 3) của cùng tác giả Nguyễn Lê Tuyết Mai, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành, có nhiều sai sót rất khó hiểu.