Bộ Nội vụ nói gì về việc sáp nhập tỉnh?

Thu Hằng
Thu Hằng
19/07/2021 10:45 GMT+7

Việc xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Đến nay, Bộ Nội vụ chưa đề nghị vấn đề này lên Chính phủ.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tại buổi họp báo sáng nay, 19.7, thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo ông Thăng, Bộ Nội vụ đang xây dựng Báo cáo tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UNTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính.
Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQ13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính. Đây là dự thảo lần đầu sửa đổi tiêu chuẩn sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn sắp tới.
Ông Thăng khẳng định: “Bộ Nội vụ chưa đưa ra danh sách, cũng chưa đề nghị lên Chính phủ xem xét sáp nhập bất cứ đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Đây là vấn đề quan trọng, cần nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng, trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Ngoài ra, còn liên quan đến các vấn đề an ninh quốc phòng, văn hóa… Quá trình xây dựng đề án phải làm rất nhiều bước, nhiều chiều, đặc biệt phải đánh giá tác động qua nhiều vòng thẩm tra”.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, bộ này đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; tổng kết thực tiễn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết số 653/2012/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.
“Đây là nhiệm quan trọng cần ưu tiên thực hiện nhằm tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung này mới chỉ là bước đầu, còn một số nội dung tiếp tục phải thực hiện ngoài 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số còn một số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thông và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư”, ông Thăng thông tin.
Theo Bộ Nội vụ, vấn đề này rất cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương cũng như ý kiến của người dân để tổng hợp đầy đủ thông tin làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, để sớm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định
Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2026 kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, theo ông Thăng, căn cứ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp”, Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Như vậy, việc đề xuất thí điểm mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi Nghị quyết1211/2016/UBTVQH13.
“Về việc này, Bộ Nội vụ sẽ trình đề án vào thời điểm thích hợp, không ấn định một thời điểm cụ thể trong năm 2022”, ông Thăng nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.