Cà Mau hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động

Gia Bách
Gia Bách
18/04/2022 18:24 GMT+7

Cà Mau thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 15.8.2022.

Ngày 18.4, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng) khi đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.2 - 30.6.2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4.2022.

Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng) khi đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4- 30.6.202; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4.2022 (trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó).

Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

UBND tỉnh Cà Mau quy định trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia bảo hiểm của người lao động. Người sử dụng lao động tổng hợp, gửi UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cá nhân và gửi người sử dụng lao động tổng hợp theo mẫu và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.