Cán bộ dám nghĩ, dám làm có thể được bổ nhiệm vượt cấp

Thu Hằng
Thu Hằng
27/03/2023 12:36 GMT+7

Không chỉ được tuyên dương, khen thưởng, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm còn được ưu tiên bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn hoặc được bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp.

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung vừa được Bộ Nội vụ công bố.

Cán bộ dám nghĩ dám làm có thể được bổ nhiệm vượt cấp - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm vượt cấp đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm

C.N

Theo Bộ Nội vụ, đổi mới, sáng tạo luôn là chủ trương đúng đắn, cần thiết trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng còn chưa phát huy được hết năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thậm chí còn ngại trách nhiệm hình sự hoặc xử lý kỷ luật khi có khuyết điểm, vi phạm.

Trong khi đó, chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích đối với cán bộ và đặc biệt là thiếu các cơ chế để bảo vệ cán bộ trong những trường hợp quyết định sáng tạo, đột phá có sai sót.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng, việc ban hành nghị định này là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung đồng thời góp phần ngăn ngừa, xử lý cán bộ lợi dụng chủ trương trên để làm trái, vụ lợi.

Một trong những nội dung tại dự thảo được rất nhiều người quan tâm là các hình thức khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khi có đề xuất đổi mới, kế hoạch hoặc đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực thì được khuyến khích bằng các hình thức sau đây:

Được tuyên dương, biểu dương trước tập thể cơ quan, đơn vị và được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Được ưu tiên, tạo điều kiện trong đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ.

Được quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn vị trí đang đảm nhiệm hoặc được bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp.

Cơ quan quản lý trực tiếp của cán bộ có hình thức ghi nhận, áp dụng và nhân rộng, bảo vệ kết quả đổi mới, sáng tạo; tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, các hình thức khuyến khích khác phù hợp với tổ chức, hoạt động, địa bàn của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Dự thảo cũng quy định cán bộ có ý tưởng, phát minh, sáng chế, sáng tạo ngoài phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao được khuyến khích thực hiện và bảo vệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

Xem nhanh 12h ngày 27.3: Ông trùm Alibaba lại hầu tòa | ‘Cười ra nước mắt’ vụ đập ATM lấy tiền

Khuyến khích cán bộ phải công khai, minh bạch

Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được tiến hành kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định; bảo đảm điều kiện áp dụng, đúng đối tượng, trình tự theo quy định của nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cán bộ có ý tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề chưa có quy định hoặc có quy định nhưng còn phù hợp với thực tiễn thì được khuyến khích và bảo vệ nhưng không trái Hiến pháp, Điều lệ Đảng.

Cán bộ lợi dụng chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan quản lý các cấp xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao quản lý. Thực hiện phổ biến pháp luật, tập huấn các quy định pháp luật về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo thẩm quyền quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.