Cây ăn trái

Xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Có thể nói, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan và nghiêm trọng trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được đánh giá là nơi sẽ chịu tác động nặng nề về mọi mặt như giảm lượng phù sa bồi đắp, nguồn lợi thủy sản giảm sút, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng...

Top