Cơ sở chế biến thịt vịt bẩn vẫn hoạt động

Cơ sở chế biến thịt vịt bẩn vẫn hoạt động

01:30 12/11/2011 0

Sau khi Thanh Niên ngày 31.10 phản ảnh “công nghệ” chế biến vịt không đảm bảo vệ sinh qua bài Hãi hùng thịt vịt đông lạnh, cơ sở chế biến này đã bị tạm đình chỉ nhưng sau đó đã hoạt động trở lại.