Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh: Nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao
Giáo dục

Trường Đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh: Nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao

Ngày 1.7 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 789/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) thành Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trường.

Top