Chính sách và người thực thi

Chính sách và người thực thi

08:02 20/10/2021 0

Một sự việc đơn giản, áp dụng cho người có công với cách mạng, nhưng cơ quan công quyền đã kéo dài đến 6 năm...