Chính thức bỏ 'viên chức suốt đời' từ 1.7.2020

Vũ Hân
Vũ Hân
25/11/2019 16:17 GMT+7

Quốc hội đã quyết định không giữ hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020, đồng nghĩa với việc không còn “ viên chức suốt đời”, trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn.

Viên chức đã có hợp đồng không xác định thời hạn được giữ nguyên chế độ

Với luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức vừa được Quốc hội thông qua chiều nay 25.11, chỉ những viên chức làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn mới được ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Cụ thể, khi thảo luận về việc thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới (khoản 2 điều 2 của dự thảo luật - sửa đổi, bổ sung điều 25 của luật Viên chức), có ý kiến đại biểu đề nghị quy định theo hướng viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 2 lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động; thu hút lao động có trình độ cao, bảo đảm công bằng trong áp dụng chế độ viên chức, tương thích với quy định của bộ luật Lao động.
Có ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn của hợp đồng để phù hợp hơn với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số loại công việc.
Giải trình ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới trong dự thảo luật là thể chế hóa Nghị quyết T.Ư về “Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)”.
Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày luật này có hiệu lực (1.7.2020); viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.
Việc quy định như vậy là phù hợp với điều 240 của bộ luật Lao động hiện hành, và điều 220 của bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định không ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020

Ảnh Ngọc Thắng

Chỉ những người làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn mới được ký mới hợp đồng không xác định thời hạn

Để góp phần bảo đảm quyền lợi của viên chức tuyển dụng mới, làm rõ hơn đối tượng được áp dụng, thời hạn của hợp đồng có thời hạn và không xác định thời hạn, trường hợp phải tiếp tục ký kết hợp đồng đối với viên chức đã hoàn thành hợp đồng xác định thời hạn, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nội dung khoản 2, điều 2 của dự thảo luật và bổ sung khoản 3, điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 28 của luật Viên chức hiện hành về ký kết tiếp, chấm dứt hợp đồng làm việc), bổ sung khoản 10 vào điều 2 (bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 điều 59 của luật Viên chức hiện hành) theo hướng:
Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.
Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.
Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành (1.7.2020), thì không có thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.
Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày luật có hiệu lực thi hành (1.7.2020) ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Ngoại trừ các trường hợp: cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật này; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Giao Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.