Chống chạy chức chạy quyền, 'lợi ích nhóm'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/05/2020 06:12 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuẩn bị nhân sự phải thật sự khách quan, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, 'lợi ích nhóm', chạy chức, chạy quyền...

Phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 12, ngày 11.5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng và việc phân bổ ĐB dự ĐH XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Công việc cực kỳ hệ trọng

Về công tác nhân sự, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết từ nay đến Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện ĐH, BCH T.Ư phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự ĐH.
“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, tại hội nghị, T.Ư sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc xây dựng được một BCH T.Ư - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ ĐH Đảng “là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước”.

Chống mọi biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm”

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo trình T.Ư lần này đã nêu khá đầy đủ về kết quả tổng kết công tác nhân sự ĐH XII; về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng BCH T.Ư khóa XIII; tiêu chuẩn Ủy viên BCH T.Ư; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự T.Ư.
Yêu cầu các ủy viên T.Ư nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi mở: Phải chăng, về tiêu chuẩn ủy viên T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm?
“Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Không để phần tử xấu tác động

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao; Đảng đoàn QH đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng đề án về phương hướng bầu cử ĐB QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn QH đã hoàn chỉnh đề án trình T.Ư xem xét, quyết định tại hội nghị.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị T.Ư thảo luận, quyết định các vấn đề nêu trong đề án và tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử, đồng thời chú ý các vấn đề có ý nghĩa quyết định như tiêu chuẩn; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐB QH, ĐB HĐND, nhất là số lượng, cơ cấu ĐB.
Về số lượng và phân bổ ĐB dự ĐH Đảng XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, theo Điều lệ Đảng, BCH T.Ư có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ ĐB dự ĐH Đảng toàn quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ ĐB ở một số ĐH Đảng toàn quốc gần đây, Bộ Chính trị trình T.Ư cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ ĐB và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư.
“Điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho Đảng bộ dự ĐH Đảng toàn quốc. ĐB đi dự ĐH cũng phải thật sự là những cán bộ, đảng viên ưu tú, có bản lĩnh, có trình độ, tiêu biểu của Đảng bộ mình, không bị tác động bởi những việc làm sai trái của các phần tử xấu, nhất là trong công tác nhân sự”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý và cho biết, sau khi BCH T.Ư thống nhất về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ ĐB, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định cụ thể số lượng ĐB của từng Đảng bộ dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tại hội nghị, T.Ư cũng cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 11 (tháng 10.2019) đến Hội nghị T.Ư 12 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.