Chủ quyển biển đảo

UBND huyện Hoàng Sa tổ chức triển lãm về chủ quyền tại trường đại học
Thời sự

UBND huyện Hoàng Sa tổ chức triển lãm về chủ quyền tại trường đại học

UBND huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức triển lãm và tuyên truyền về biển đảo, chủ đề “ Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”.

Top