/// ẢNH: NGỌC THẮNG

Loay hoay xử lý mê tín dị đoan

06:28 06/06/2019 0

'Chúng tôi đang suy nghĩ xem có văn bản nào thống nhất xử lý chuyên về vấn đề mê tín dị đoan hay không?', Bộ trưởng Thiện nói