Chức danh

Hiệu quả tăng cường công an chính quy về xã ở Đức Trọng
Bạn cần biết

Hiệu quả tăng cường công an chính quy về xã ở Đức Trọng

Những năm qua, công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã thực hiện tốt việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) tại địa bàn.

Top