Từ khóa

com
Giáo viên ăn cơm... ký!

Giáo viên ăn cơm... ký!

Gọi cơm 'ký' không phải là cơm được tính bằng cân ký, cũng không phải là cơm 'từ thiện' với giá 2...
1 Bình luận
Xem thêm