Cục dự trữ liên bang

Giá Bitcoin vượt 24.000 USD
Blockchain

Giá Bitcoin vượt 24.000 USD

Giá Bitcoin quay trở lại mốc cao nhất trong vòng 5 tháng, chạm mức 24.000 USD vào hôm qua (2.2) trước khi mất cột mốc này.

Top