Đà Nẵng bảo tồn khẩn cấp ngôn ngữ người Cơ Tu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/10/2022 07:15 GMT+7

Đó là nội dung đáng chú ý tại đề án Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2022 - 2030, vừa được UBND TP.Đà Nẵng ban hành.

Đề án được thực hiện ở 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh (H.Hòa Vang) nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển văn hóa gắn với du lịch, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, môi trường lành mạnh; đẩy lùi những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số…

Đồng bào Cơ Tu tại TP.Đà Nẵng vẫn còn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc

HOÀNG SƠN

Theo đề án, UBND TP.Đà Nẵng sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Trong đó, TP sẽ bảo tồn khẩn cấp ngôn ngữ của cộng đồng người Cơ Tu bằng cách mở lớp dạy tiếng Cơ Tu cho giáo viên hiện đang giảng dạy tại các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở lớp dạy chữ viết quốc ngữ phiên âm tiếng Cơ Tu; sưu tầm, cấp phát sách, ấn phẩm liên quan đến tiếng nói và chữ viết người Cơ Tu. Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng sẽ hỗ trợ trang phục truyền thống cho 100% học sinh và giáo viên người Cơ Tu (2 bộ/năm); khuyến khích cán bộ, giáo viên người Cơ Tu mặc trang phục truyền thống…

Đề án còn có các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và truyền thống về giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu; hỗ trợ nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa và người có uy tín trong cộng đồng; đào tạo, truyền dạy di sản văn hóa; mở rộng giao lưu văn hóa; bảo tồn và phát huy các thiết chế văn hóa truyền thống... Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 31 tỉ đồng. Hiện nay, dân số TP.Đà Nẵng khoảng 1,16 triệu dân, trong đó có gần 5.000 người thuộc 28 thành phần dân tộc thiểu số. Riêng đồng bào Cơ Tu có gần 1.200 người vẫn còn lưu giữ, bảo tồn và phục dựng được một số hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.