Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/11/2019 08:35 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Ban Bí thư đánh giá, thời gian qua, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật; đời sống của một bộ phận không nhỏ người khuyết tật còn nhiều khó khăn, nhất là người khuyết tật đặc biệt nặng; hiệu quả hoạt động của một số tổ chức người khuyết tật chưa cao...
Từ đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trợ giúp người khuyết tật; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trong đó tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trong đó chú trọng vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và hội viên các tổ chức của người khuyết tật; có cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng.
Tạo điều kiện cho tổ chức của người khuyết tật có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.