Dịch bệnh Covid-19

Có một Việt Nam ‘đồng’ như thế… bạn có nhận ra không
Đời sống

Có một Việt Nam ‘đồng’ như thế… bạn có nhận ra không

Từ “đồng” đơn giản và quen thuộc nhưng cũng mang đến nhiều bất ngờ vì đối với mỗi người lại có một cách hiểu riêng, một câu chuyện riêng ý nghĩa.

Top