Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu được 4 - 5 tỉ đồng phí mỗi ngày
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu được 4 - 5 tỉ đồng phí mỗi ngày
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa kiến nghị Bộ GTVT xin lùi thời gian tăng phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Theo VIDIFI, tháng 12.2015, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến và được thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư. Mức thu phí đường cao tốc từ năm 2016 là 2.000 đồng/km/xe tiêu chuẩn, mức tăng giá thu phí hàng năm được dự tính theo chỉ số tăng giá (CPI) của năm trước đó, thời điểm tăng bắt đầu từ năm 2017. Dự kiến, mức tăng giá thu phí năm 2017 so với năm 2016 là 4%. Năm 2016, liên Bộ GTVT - Tài chính đã chấp thuận cho phép VIDIFI thực hiện giảm 35% phí đối với xe tải 18 tấn, container 40 fit.
VIDIFI cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến được hơn một năm, tiếp tục thực hiện các chủ trương của Chính phủ nêu trên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, VIDIFI đề xuất 2 phương án dụng giá thu phí.
Phương án 1 cho phép VIDIFI thực hiện điều chỉnh giá sử dụng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo phương án nêu tại hợp đồng BOT, thời điểm điều chỉnh bắt đầu từ tháng 4.2017.
Phương án 2, chấp thuận việc VIDIFI giữ nguyên mức giá đã áp dụng trong năm 2016, chưa thực hiện việc tăng giá sử dụng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo phương án tài chính của dự án (bao gồm cả việc giữ mức giá của xe loại 5 giảm 35% như trong năm 2016). VIDIFI sẽ xem xét, báo cáo điều chỉnh giá thu phí vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính.
Đại diện VIDIFI cho biết, dù lưu lượng xe lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gia tăng, mức thu phí thu được 4 - 5 tỉ đồng/ngày, nhưng số lãi nhà đầu tư vẫn phải trả cho khoản vay vốn thương mại mỗi ngày 7 tỉ đồng.
Vì vậy nhà đầu tư này đề nghị theo phương án 2, lùi thời gian thu phí. Tuy nhiên, Chính phủ, các bộ ngành xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ khoản chi phí giải phóng mặt bằng của dự án (khoảng 4.069 tỉ đồng) và tái cơ cấu khoản vay 300 triệu USD để phương án tài chính dự án không bị đổ vỡ, đảm bảo khả năng hoàn vốn đầu tư của dự án.

Mai Hà

Bình luận