Angelina Jolie: Tôi không phải phụ huynh hoàn hảo

Angelina Jolie: Tôi không phải phụ huynh hoàn hảo

15:50 28/10/2021 0

Trên tạp chí People, Angelina Jolie thừa nhận luôn nghiêm khắc với bản thân để làm tốt vai trò của một người mẹ. Cô hạnh phúc khi chứng kiến các con đang ngày một trưởng thành với phiên bản tốt nhất của chúng.