Bàn phím trong ứng dụng TikTok có thể thu thập dữ liệu?

Bàn phím trong ứng dụng TikTok có thể thu thập dữ liệu?

08:50 23/08/2022 0

Bàn phím được dùng trong các ứng dụng phổ biến như TikTok, Facebook và Instagram có khả năng sử dụng JavaScript để lấy dữ liệu thẻ tín dụng, địa chỉ, mật khẩu... mà không cần sự cho phép của người dùng trên iOS.