Game mobile Tào Tháo Đừng Chạy về Việt Nam

Game mobile Tào Tháo Đừng Chạy về Việt Nam

16:51 01/09/2016 0

“Tào Tháo Đừng Chạy” lấy bối cảnh Tam Quốc quen thuộc, nhưng thay vì tập trung vào cuộc chiến 3 nước, game chỉ xoay quanh các trận đánh để đời của Tào Tháo.