Nvidia ra mắt Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti không dành để bán ra
Gigabyte công bố các phiên bản RTX 2060
Xuất hiện dự án Gaming Center tích hợp cả bốn nền tảng game