Ubisoft ra mắt phim ngắn về The Division 2
Ubisoft bất ngờ chia tay Steam, chọn Epic Games Store
The Division sẽ miễn phí toàn bộ bản mở rộng trong năm 2017