Giải quyết hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1

0 Thanh Niên

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa gửi công văn đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức giải quyết hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 và F1 kịp thời từ nay đến 31.1.2022.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa gửi công văn đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) và cách ly y tế để phòng chống dịch (F1) kịp thời từ nay đến 31.1.2022 để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những diện nêu trên theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối tượng thuộc diện hỗ trợ là trẻ em (người dưới 16 tuổi); người cao tuổi, người khuyết tật (theo quy định tại khoản 5 và khoản 6, điều 5 thuộc Nghị định 20/2021 của Chính phủ) và người là F0, F1 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Giải quyết hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 - ảnh 1

Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Chính phủ

NGỌC DƯƠNG

Về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và trình tự được quy định rõ, căn cứ Nghị quyết 68/2021 và Nghị quyết 126/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 của Chính phủ và các Quyết định 23/2021, Quyết định 33/2021 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các nghị quyết trên.

Trong đó, quy định hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp F0, F1 từ ngày 27.4.2021 - 31.12.2021 (thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày với F0 và 21 ngày với F1).

Riêng đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1 được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người. Đồng thời, ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Covid-19 sáng 2.1: Cả nước 1.746.092 ca nhiễm | Chuẩn bị vắc xin cho trẻ em 5-11 tuổi

Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục

Theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, đối với các trường hợp F0 đang điều trị hay F1 đang cách ly y tế tại cơ sở y tế/cách ly thì cơ sở y tế/cách ly sẽ lập danh sách và gửi Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP.HCM, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.3.2022. Hồ sơ gồm danh sách F0 (hay F1) đủ điều kiện hưởng chính sách theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23 và Quyết định 33; giấy ra viện hoặc giấy chứng tử của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế với trường hợp F0 hay quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế với trường hợp F1; bản sao một trong các giấy tờ: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND/CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật...

Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định 33 có hiệu lực thi hành (từ 6.11.2021), hồ sơ gồm giấy ra viện; biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị; bản sao một trong các giấy tờ tùy thân.

Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định 33 có hiệu lực thi hành; F1 cách ly tại nhà; F0 điều trị tại nhà, hồ sơ gồm: văn bản của UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức hoặc UBND xã, phường, thị trấn hoặc của cơ quan y tế về cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà; giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0; bản sao một trong các giấy tờ tùy thân; phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở.

Các hồ sơ này sẽ do cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các trường hợp là F0, F1 lập và gửi UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2022.

Trước ngày 5 và ngày 20 hằng tháng, UBND xã, phường, thị trấn sẽ tổng hợp, lập danh sách các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức để các địa phương phê duyệt danh sách (trong 2 ngày làm việc), kinh phí hỗ trợ theo các ủy quyền của UBND TP.HCM.

Nguồn kinh phí này do ngân sách TP.HCM bố trí. Các địa phương cân đối ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0, F1. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ thực hiện, các địa phương cần có văn bản gửi Sở Tài chính TP.HCM để tham mưu UBND TP.HCM kịp thời bổ sung dự toán kinh phí.

Thủ tướng yêu cầu tiến hành các thủ tục để mua vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm