Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục gặp khó

Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục gặp khó

08:45 02/07/2022 1

Việc chính phủ Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách “zero Covid” và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát hàng hóa, phương tiện… đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền với Trung Quốc.