Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/05/2022 10:59 GMT+7

Ngày mai 11.5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ ” do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, ngày mai 11.5, T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”, tại Hà Nội.

T.Ư Đoàn ra mắt cuốn sách “Vững vàng niềm tin - Tự hào tiến bước”

xuân tùng

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021; thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, phát triển và chấn hưng văn hóa Việt Nam, bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo về nền văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ” do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn: thứ nhất, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hội thảo sẽ được chia làm 2 phần chính, phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng”; phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

Sau mỗi phần sẽ có phần thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.