'Giải cứu' gói hỗ trợ lãi suất

'Giải cứu' gói hỗ trợ lãi suất

06:43 20/08/2022 0

Sau 3 tháng Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp được ban hành, kết quả thực hiện quá ít không chỉ khiến doanh nghiệp sốt ruột mà Chính phủ cũng phải vào cuộc, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm thành lập một số đoàn công tác để tiến hành khảo sát tình hình triển khai.

Gấp rút hỗ trợ cho người yếu thế

Gấp rút hỗ trợ cho người yếu thế

06:08 08/01/2022 0

Tính nhân văn của một chính sách hỗ trợ khẩn cấp không chỉ nằm ở diện đối tượng thụ hưởng của nó mà còn ở việc thực thi chính sách đó ở các địa phương.