Đà Nẵng bứt phá 2021: 'Đầu não thông tin' chống dịch

Đà Nẵng bứt phá 2021: 'Đầu não thông tin' chống dịch

15:08 18/10/2021 0

Để Đà Nẵng trở thành “thành phố xanh” (56/56 xã, phường đều là vùng xanh) từ ngày 14.10, không thể không kể đến vai trò của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng trong ứng dụng công nghệ 4.0 vào chống dịch Covid-19.