gói hỗ trợ đợt 3

Hỗ trợ tuyến đầu chống Covid-19 “quá trễ thì còn ý nghĩa gì nữa”
Phóng sự

Hỗ trợ tuyến đầu chống Covid-19 “quá trễ thì còn ý nghĩa gì nữa”

Chiều 23.11.2021, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM đã đề nghị huyện Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị tham mưu khẩn trương thực hiện việc chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 .

Gần nửa triệu người ở Bình Chánh đang chờ gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3
Phóng sự

Gần nửa triệu người ở Bình Chánh đang chờ gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Với gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã chi hỗ trợ cho 330.000 người; đến nay còn hơn 472.000 người chưa được nhận hỗ trợ.

Top