HĐND TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM: Hoạt động thẩm mỹ 'chui' ngày càng tinh vi
Thời sự

Sở Y tế TP.HCM: Hoạt động thẩm mỹ 'chui' ngày càng tinh vi

TP.HCM hiện có hơn 7.000 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ. Số lượng lớn cơ sở thẩm mỹ đặt ra nhiều thách thức cho vấn đề quản lý.

Top