Hezbollah

Xem nhanh: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?
Thế giới

Xem nhanh: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 19.10 nói với các binh sĩ rằng lệnh tiến vào Gaza sẽ đến "sớm".

Top