Hàng ngàn doanh nghiệp bất động sản được mở mới

0 Thanh Niên Online

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay tăng mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh /// Ảnh: Lê Quân
Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh
Ảnh: Lê Quân

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017 - 2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế. Đồng thời, số vốn đăng ký cũng tăng 41%. Cụ thể, trong tháng 4 có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 1.800 tỉ đồng, tăng 33,1% về số lượng và tăng 59,1% về vốn đăng ký so với tháng 3 trước đó. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có gần 44.200 công ty ra đời với tổng số vốn đăng ký là 6.277 tỉ đồng và 340.300 lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả ngành nghề kinh doanh. Trong đó, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có lượng doanh nghiệp mới ra đời tăng mạnh nhất với 56,5%; tiếp đến là ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 41,8%; doanh nghiệp giáo dục và đào tạo tăng 32,4%; vận tải kho bãi tăng 31,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,2%... Như vậy nếu so với số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới cả năm 2020 là 6.694 đơn vị thì chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số công ty mới ra đời ước đạt gần 50%. 

Bên cạnh đó, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay tiếp tục xu thế tăng với 19.256 doanh nghiệp, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Một số lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh như hoạt động dịch vụ khác có 276 đơn vị, chiếm 1,4%, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020; kinh doanh bất động sản có 597 công ty, chiếm 3,1%, tăng 25,4 % so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất phân phối, điện, nước, gas có 158 đơn vị, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2020; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 1.095 doanh nghiệp, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020...

 Về quy mô, doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỉ đồng với 39.147 doanh nghiệp, chiếm 88,6%; ở quy mô 10-20 tỉ đồng chiếm 5,5%; từ 20 - 50 tỉ đồng chiếm 3%; từ 50 - 100 tỉ đồng là chiếm 1,4% và ở quy mô trên 100 tỉ đồng là 1,5%.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm