Hun Manet

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích lý do không tiếp tục tại vị
Thế giới

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích lý do không tiếp tục tại vị

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích lý do dẫn đến quyết định thôi chức, đồng thời nói về trường hợp ông sẽ trở lại.

Top