Khai mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII: Hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai

0 Thanh Niên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư làm rõ nhiều vấn đề trong quản lý, sử dụng đất đai; từ đó đề xuất đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, nhất là vấn đề hiện đang vướng mắc, gây bức xúc và còn ý kiến khác nhau.

Giàu lên nhờ đất, đi tù cũng vì đất

Sáng 4.5, Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, T.Ư sẽ thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (Nghị quyết 19); tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 21); tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13); Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII: Hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai - ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII

TTXVN

Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19, Tổng bí thư nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Theo Tổng bí thư, thời gian qua nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất... “Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai”, Tổng bí thư nói. Do đó Tổng bí thư cho rằng việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 về đất đai lần này là yêu cầu cần thiết tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới phát triển đất nước.

Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhấn mạnh đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư phân tích toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và pháp luật về đất đai. Trong đó, cần tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?...

Tổng bí thư cũng yêu cầu làm rõ: đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong nghị quyết và bất cập của luật Đất đai năm 2013? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập; có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn? Và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước; do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm?...

Trên cơ sở đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư đề xuất các chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau. “Chẳng hạn như vấn đề nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước với vị trí, vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất”, Tổng bí thư nêu.

Tổng bí thư cũng đề nghị T.Ư đề xuất chủ trương, chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất; về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản; về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất cho tôn giáo, tín ngưỡng; việc quản lý nhà nước về đất đai... cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện như thế nào cho đúng, cho sát hợp với thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

Về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 21 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 21 và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới - đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khắc phục triệt để những hạn chế như: nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm; việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển; nhiều loại giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư đầu vào còn phụ thuộc việc nhập khẩu; thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn; ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng ở nhiều địa phương…

Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể, Tổng bí thư cho biết, qua tổng kết, sau 20 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu, yêu cầu đề ra. Từ đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Tổng bí thư nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu nên nhân dân chưa thực sự tin tưởng. Thậm chí, có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, trình T.Ư thông qua tại hội nghị, với mong muốn bước chuyển biến thực chất nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng.

63/63 tỉnh, thành nhất trí thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Về đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (đề án), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính trị đã giao Ban Nội chính T.Ư phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng đề án. Tuy chưa chính thức có chủ trương chung nhưng đến nay đã có 5 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa) thành lập Ban chỉ đạo để tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Qua góp ý xây dựng đề án, đã có tất cả 63/63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm