Kỹ sư Đồng Văn Khiêm, Hội đồng tư vấn phản biện của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đặt câu hỏi:  /// Ảnh: Sỹ Đông

'Phải chăng TP.HCM đã hết tham nhũng ?'

13
Kỹ sư Đồng Văn Khiêm cho biết Ủy ban MTTQVN TP.HCM có chức năng giám sát nhưng trong báo cáo dài 18 trang lại không có nội dung phòng chống tham nhũng và đặt vấn đề phải chăng TP.HCM đã hết tham nhũng?