Kinh doanh xăng dầu

Petrolimex phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng từ 1.7.2023
Kinh tế

Petrolimex phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng từ 1.7.2023

Từ ngày 1.7.2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng tại hệ thống gần 2.700 cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn quốc. Điều này khẳng định vai trò tiên phong và tính chuyên nghiệp của Petrolimex trong tổ chức điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Top