Lần đầu tiên Ban Bí thư ban hành chỉ thị riêng cho ngành Khí tượng thủy văn

30/09/2021 09:57 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đảng yêu cầu chú trọng đầu tư nâng cấp trang thiết bị, nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong phòng chống thiên tai , đặc biệt là nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm, bất thường

Ngày 30.9, thông tin từ Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ TN-MT) cho biết, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong 76 năm xây dựng và phát triển, đây là lần đầu tiên Ban Bí thư T.Ư Đảng ra một chỉ thị riêng cho ngành khí tượng thủy văn.
Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đảng ghi nhận, trong 76 năm qua, ngành khí tượng thủy văn có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và phục vụ đời sống của nhân dân. Đến nay, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Việt Nam dần tiệm cận tới trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, ngành này vẫn có một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nguồn lực dành cho công tác khí tượng thủy văn còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được đầu tư, nâng cấp kịp thời.
Theo Ban Bí thư T.Ư Đảng, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn chưa đầy đủ; năng lực, trình độ cán bộ chưa đồng đều, chưa làm chủ được một số công nghệ hiện đại; tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ.

Phòng ngừa lợi dụng khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật quốc gia

Ban Bí thư T.Ư Đảng nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, ngành khí tượng thủy văn Việt Nam đạt được trình độ tương đương cá nước châu Á. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác khí tượng thủy văn phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh.
Ban Bí thư T.Ư Đảng yêu cầu, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khí tượng thủy văn trong ngành, lĩnh vực quản lý. Thông tin khí tượng thủy văn phải được xác định là cơ sở xây dựng các quy hoạch về kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Đề cao và phát huy vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia, địa phương, ngành, lĩnh vực và địa phương tuy nhiên phải chủ động phòng ngừa lợi dung hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật quốc gia.
Ban bí thư T.Ư Đảng cũng yêu cầu chú trọng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho ngành khí tượng thủy văn hướng đến mục tiêu hiện đại, tự động hoá chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả trong thu thập thông tin dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là dữ liệu về nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm, bất thường
Công tác đầu tư vào khí tượng thủy văn ưu tiên cho những địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, khu vực có rủi ro cao, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu; khu vực ven biển, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trong chỉ thị này, Ban Bí thư T.Ư Đảng đề nghị đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khí tượng thủy văn; phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực; triển khai các dịch vụ khí tượng thủy văn theo phương thức công - tư.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.