Việc có lợi sao mãi chần chừ?

Việc có lợi sao mãi chần chừ?

04:17 27/04/2022 0

Chính phủ và Bộ Công an vừa thống nhất công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến người dân trong 2 tháng.