Lư Đình Tuấn và Đoàn Thị Kim Chi /// Khả Hòa

Người giữ lửa bóng đá

07:15 30/04/2020 0

Ở 2 mặt trận bóng đá nam và bóng đá nữ, Lư Đình Tuấn và Đoàn Thị Kim Chi luôn dốc sức giữ gìn, phát huy ngọn lửa truyền thống cùng bóng đá TP.HCM vượt qua những khó khăn.