Nhiều người biểu tình bên ngoài Đơn vị Cảnh sát Seattle ngày 8.6 theo sau cái chết của người da màu George Floyd /// Reuters

Cảnh sát Mỹ làm chết khoảng 1.000 người/năm?

0
Dữ liệu cho thấy cảnh sát Mỹ giết chết khoảng 1.000 người/ năm từ năm 2013-2019, dù đã có nhiều cuộc biểu tình và việc thúc đẩy cải cách sau vụ cảnh sát giết chết người da màu năm 2014.