Hai nửa vui buồn của thể thao Việt Nam

Hai nửa vui buồn của thể thao Việt Nam

08:45 15/05/2022 0

Thể thao cũng như cuộc đời vậy, luôn chứa đựng đủ đầy những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà hôm qua, các VĐV ưu tú của chúng ta đã trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm ấy.