Phan Văn Mãi

TP.HCM dời toàn bộ bến thủy khỏi bến Bạch Đằng vào năm 2025
Dân sinh

TP.HCM dời toàn bộ bến thủy khỏi bến Bạch Đằng vào năm 2025

Sau khi có quy hoạch, Sở GTVT TP.HCM làm việc với các doanh nghiệp để thỏa thuận việc sắp xếp, di dời các bến thủy hiện hữu khỏi bến Bạch Đằng, chậm nhất đến năm 2025 phải hoàn thành.

Top