Ngành phim người lớn đang là mô hình cho các ngành khác học hỏi để vượt bão dịch Covid-19 /// Ảnh: Reuters

Công nghiệp phim khiêu dâm 'vượt bão' trong đại dịch

10:35 11/07/2020 0

Suốt hai tháng qua, trong khi nhiều ngành công nghiệp 'vỡ trận' vì đại dịch thì các công ty sản xuất đồ chơi tình dục và các website phim người lớn liên tục báo cáo số lượng truy cập và doanh thu đạt mức kỷ lục.