Phòng bệnh

‘Duet cùng gia đình cà khịa’ để chung tay thiết lập triệu lá chắn an toàn
Sức khỏe

‘Duet cùng gia đình cà khịa’ để chung tay thiết lập triệu lá chắn an toàn

Cuộc thi 'Duet cùng gia đình cà khịa’ chính là một ‘phép thử’ cho thấy cộng đồng đã có ý thức phòng bệnh bằng ‘5K+vắc xin’, qua đó thiết lập nên hàng triệu lá chắn an toàn giúp bình thường mới ngày càng bền vững

Top