Giải thích cho dân hiểu

Giải thích cho dân hiểu

11:38 04/11/2021 0

UBND TP.HCM đang thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.