Phú Quý

Giải cơn khát vốn miền đất thiếu mưa, thừa nắng gió
Kinh tế

Giải cơn khát vốn miền đất thiếu mưa, thừa nắng gió

Đoàn công tác NHCSXH do Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc với tỉnh Bình Thuận về tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) triển khai theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư TW Đảng (Chỉ thị 40).

Top