Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2014 tăng 5,8%

11/11/2013 10:42 GMT+7

(TNO) Sáng 11.11, với 421/430 tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

>> Phấn đấu tăng trưởng GDP năm nay 5,4%
>> Năm 2013 giữ CPI dưới 8%, GDP tăng 5,5%
>> Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 khoảng 5,5%
>> Đến 2020, nợ công không quá 65% GDP

 
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm 2014 - Ảnh: Ngọc Thắng

Trong 2014, mục tiêu tổng quát Quốc hội giao Chính phủ phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Giải pháp chủ yếu cần thực thi, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng; điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn an toàn. Rà soát các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật liên quan giá điện, minh bạch hóa giá thành giá điện và phấn đấu năm 2014 cơ bản thực hiện giá thị trường về giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục. Đặc biệt, phải có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng chính sách, người lao động và người dân thu nhập thấp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp và người dân. Tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tiếp tục xem xét cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho các khoản vay cũ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa tổ chức tín dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Triển khai kịp thời, thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế đã được Quốc hội thông qua, nhất là việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong hai năm 2014-2015, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành tăng tính ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung xử lý những hạn chế, yếu kém, nhất là ổn định và lành mạnh hóa thị trường tài chính, nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp, xử lý cơ bản nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý các công trình xây dựng dở dang…

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

- Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

                                                                                                                                            Anh Vũ

>> Chưa minh bạch, khó xử lý nợ xấu
>> Tăng giá điện có minh bạch?
>> Cần minh bạch, rõ ràng thông tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.