Sang nhượng

Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo
Kinh tế

Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng thiết bị bán hàng (tủ ướp lạnh) của Công ty như sau:

Top