Tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử

21/11/2022 06:46 GMT+7

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 4242 đề nghị các cục thuế tỉnh, thành tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử để đảm bảo người nộp thuế sử dụng hóa đơn đúng quy định và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Thực tế còn tồn tại trường hợp người nộp thuế kê khai không đủ doanh thu, chưa khớp với hóa đơn thực tế đã phát hành, do đó cơ quan thuế định kỳ đối chiếu dữ liệu hóa đơn. Đồng thời nhắc nhở kịp thời người nộp thuế lập hóa đơn sai quy định, tăng cường rà soát trên dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu quản lý thuế để đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn để giám sát, quản lý và áp dụng các biện pháp xử lý. Hiện tại, bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn đang được hoàn thiện.

Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tỉnh, thành tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử

ngọc dương

Tổng cục Thuế đề nghị các cục, chi cục thuế sử dụng chức năng đã có tại ứng dụng hóa đơn điện tử để lọc danh sách người nộp thuế có điểm bất thường, thực hiện kiểm tra thông tin trong bảng kê mua vào, bán ra, kiểm tra tình trạng sửa đổi, điều chỉnh hóa đơn, tình trạng ngừng nghỉ, chuyển địa điểm, thay đổi người đại diện. Đặc biệt lưu ý người nộp thuế có số liệu thuộc các trường hợp sau: có tỷ lệ so sánh giữa giá trị doanh thu giá trị gia tăng trong kỳ với giá trị chênh lệch bán ra trừ mua vào từ 100 lần trở lên; có số lần thay đổi người đại diện trong 1 năm từ 2 lần trở lên; số lần thay đổi trạng thái trong 1 năm từ 4 lần trở lên; có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng phải nộp so với doanh thu giá trị gia tăng trong kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 0,1%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.